4 januari 2020 - Eindbalans 2019; Triest. Wanneer Den Haag niets weet hoeven ze er ook niets van te vinden. Toch?

De nieuwe Wet natuurbescherming maakt inzage in slachtoffer aantallen van in het wild levende dieren nog moeilijker dan het als was. De vraag is dan: Willen we het uberhaupt wel weten? Is er nu wel of geen sprake van een stijging of niet?  Immers de politiek kent vaak de gedachte: waar we niets van weten, hoeven we ook niets van te vinden...
Dit was het afgelopen jaar de meest gestelde vraag door de media aan ons.

Het is en blijft ook voor ons nog steeds een onbeantwoorde vraag. Immers er is geen landelijk eenduidige wijze van afhandeling en registratie, dus geen landelijk beeld. Ook niet bij de politie. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming heeft de Rijksoverheid de wettelijke verantwoordelijkheid van in het wild levende dieren overgedragen aan de twaalf provincies. Dit geheel contrair aan landelijke ontwikkelingen als bijvoorbeeld één Nationale Politie.

Op dit moment wordt steeds duidelijker dat een aantal provincies louter op basis van dit soort incidenten beleid gaan vormen. M.a.w. afschot van diersoorten gaan toewijzen. In onze optiek is dit onwenselijk.
Het gaat immers om het voorkomen van onnodig dierenleed. Dit is wettelijk een zorgplicht voor iedere ingezetende in Nederland!

Maak eerst het zogenaamde ‘probleem’ duidelijk alvorens je beleid gaat toe- of aanpassen.
Wat ons betreft gaat het nu veel te vaak over zogenaamde ‘hot-spots’ en daarop volgend provinciaal beleid. Op basis van welke gegevens dan? Wat is de definitie van een hotspot? Wie wijst deze dan aan?
In slechts delen van Nederland is het op landelijke wijze (SWN) objectief goed geregeld, in andere delen nauwelijks of in het geheel niet. Op zich is dit ook wel begrijpelijk, want het betreft allemaal vrijwilligerswerk.

Om deze reden publiceren we periodiek slechts een deel van actuele geregistreerde en afgehandelde incidenten met deze dieren. Dit onder regie en aansturing van de politie en bovenal alleen in die delen van Nederland waar het is georganiseerd volgens een landelijk vastgesteld protocol.

Wij zijn dus blij met de drie nieuwe provincies die in 2020 op onze landelijke wijze gaan werken.
Samen met onze afhandelaren, Politie en wegbeheerders komen we stapsgewijs tot concrete, objectieve cijfers waarmee beleidsmakers op een maatschappelijk en democratische wijze concreet aan de slag kunnen.

Onderstaand de door SWN geregistreerde afhandelingen 2019 (waarbij zij opgemerkt dat dit slechts 30% van Nederland betreft!)

KnipselSWNTotaal2019...

| Terug

 

Stichting Wildaanrijdingen Nederland

Hofsemolenweg 8

8171PM Vaassen

info@wildaanrijding.nl

©2023 Stichting Wildaanrijdingen Nederland

Powered by Natuurlijk!