15 augustus 2019 - SWN distantieert zich formeel van nieuwe valwildregeling provincie Drenthe

De provincie Drenthe en haar provinciale Faunabeheereenheid hebben onlangs een eigenstandige valwildregeling aangekondigd. Vanwege de door haar geïnitieerde media aandacht bereikt ons een veelvoud aan vragen van belangstellenden en door de FBE aangewezen beoogde afhandelaren.
Reden voor ons om kenbaar te maken dat SWN zich formeel distantieert van dit initiatief.

Uiteraard staat het de provincie vrij om lokale initiatieven te ondersteunen. In dit geval van de Faunabeheereenheid en jagers (via de wildbeheereenheden).
Vanaf 2013 is SWN in overleg met de provincie Drenthe voor aansluiting op deze mede in onze ogen noodzakelijke landelijke regeling zoals deze inmiddels in 6 provincies van kracht is. Wat niet wil zeggen dat SWN het allemaal zelf wil of moet doen. Graag ziet SWN dat dit lokaal wordt vormgegeven en minimaal voldoet aan alle vereiste borging en afspraken met landelijke belanghebbenden zoals o.a. Politie.
Ondanks alle gesprekken, toezeggingen en inzet SWN heeft dit in Drenthe niet mogen leiden tot concreet resultaat. Daar hebben wij de provincie, als Bevoegd Gezag, meer dan herhaaldelijk op gewezen. G.S. Drenthe, bij monde van de verantwoordelijk gedeputeerde H. Jumelet, heeft ons steeds kenbaar gemaakt dat het goedkomt en dit inmiddels is ondergebracht bij de Faunabeheereenheid op zijn specifieke verzoek.
Nog afgezien van het feit dat afhandeling incidenten/calamiteiten niets met faunabeheer van doen heeft, heeft dit (tot onze ontzetting) niet mogen leiden tot concreet resultaat.
Mede door onze ‘druk’ is er nu eindelijk  (anno 2019, na 6 jaar!) een nieuwe Regeling ontstaan, waar wij als SWN verre van willen blijven.
Bestuurlijk distantiëren wij ons van deze Regeling en willen en kunnen daarvoor geen enkele verantwoording dragen.  Deze voldoet in het geheel niet aan alle vereisten en borging zoals deze wettelijk zijn vereist en zijn overeengekomen met de verantwoordelijke landelijke partijen zoals Politie, Rijkswaterstaat, Prorail etc.
Wij begrijpen dat de invoering van de Wet natuurbescherming en daarmee de decentralisatie van delen van wetgeving naar provincies tot vraagtekens en eigen interpretaties kunnen leiden waardoor dit soort usances kunnen ontstaan.
Voor alle helderheid willen wij daarom nogmaals stellen dat de afhandeling van calamiteiten/incidenten (waaronder wildaanrijdingen) met in het wild levende (zoog-) dieren volgens de wet vallen onder:

  • Openbare veiligheid mens/dier (=Politie)
  • Verantwoording wegbeheerder, vrije en veilige doorgang van haar wegen (Wegenwet)
  • Voorkomen onnodig leed (Burgerplicht)

Het heeft dus werkelijk niets van doen met faunabeheer en of jagers!

Kwaliteit, borging en uniforme wijze van afhandelingen en registratie zijn een eerste vereiste in het kader van dierenwelzijn en of voorkomen van onnodig leed.

Dit is dus het primaire belang  en reden waarom SWN (op advies Ministerie LNV) is ontstaan.
Het staat natuurlijk eenieder vrij om op haar (eigen-) wijze invulling te geven om aan dit doel te voldoen, toch moet dit dan minstens voldoen aan de minimale vereisten, waaronder in hoofde aanspreekbare statutair bestuurders gelijk SWN, vooral in het belang van alle vrijwillige afhandelaren die 24/7 actief zijn.


Met de geobjectiveerde gegevens van de OC Politie (lees=geen jagers) kunnen provincies en faunabeheereenheden op basis van deze gegevens op democratische en maatschappelijk verantwoorde wijze beleid vaststellen. Dit is echter een secundair belang!

De wijze waarop de provincie en FBE Drenthe deze regeling vormgeven voldoet niet aan de vereisten waar wij als SWN achter kunnen staan, laat staan dat wij daar bestuurlijk aansprakelijk voor willen of kunnen zijn en is reden waarom wij ons bestuurlijk distantiëren van dit initiatief.

Voor alle vragen re Drenthe verwijzen wij u vriendelijk door naar de Faunabeheereenheid Drenthe, bereikbaar via: secretariaat@FBEdrenthe.onmicrosoft.com

Voor inhoudelijke vragen of nadere duiding kunt u uw vragen stellen aan: info@wildaanrijding.nl

| Terug

 

Stichting Wildaanrijdingen Nederland

Hofsemolenweg 8

8171PM Vaassen

info@wildaanrijding.nl

©2023 Stichting Wildaanrijdingen Nederland

Powered by Natuurlijk!